Silniki pneumatyczne MODEC (napędy pneumatyczne)


Silniki pneumatyczne są używane od ponad 20 lat jako alternatywa dla tradycyjnych silników elektrycznych w wielu aplikacjach o wymaganym wysokim współczynniku bezpieczeństwa. Napęd pneumatyczny popularny jest w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i motoryzacyjnym, w gazownictwie itp. Nasza firma koncentruje się na wypełnianiu wysokich wymagań klientów i dostarczaniu im silników pneumatycznych o najwyższych w swoich klasach parametrach. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że większość silników pneumatycznych z naszej oferty dostępna jest bezpośrednio z magazynu.

Napęd pneumatyczny firmy MODEC

Oferujemy szeroką gamę silników pneumatycznych o mocach od 40W do 3000W. Poczynając od modeli 400W oferowane są równolegle silniki pneumatyczne z przekładnią kątową. Nasze silniki pneumatyczne oferowane są z różnymi typami mocowań standardowych oraz w wykonaniach specjalnych. Oprócz tradycyjnych silników pneumatycznych oferujemy również klucze pneumatyczne oraz gwinciarki pneumatyczne w tym modele wysięgnikowe.

Budowa silnika pneumatycznego (napędu pneumatycznego)


Silniki pneumatyczne MODEC zbudowane są z części pneumatycznej i redukcyjnej przekładni planetarnej. Komorę sprężania stanowi cylinder (zwany stojanem), ograniczony z dwóch końców płytami regulacyjnymi, oraz wirnik. Przestrzeń pomiędzy stojanem a wirnikiem nie jest kołowa , a ma specjalnie dobrany kształt. Wirnik posiada wcięcia, w których swobodnie poruszają się łopatki. Podczas obrotu łopatki poruszają się zawsze po wewnętrznej powierzchni stojana, dzieląc przestrzeń na kilka komór kompresyjnych o różnej objętości.

Zasada działania silnika pneumatycznego (napędu pneumatycznego)


Zasada działania silników pneumatycznych

Sprężone powietrze (4 do 6 bar) zasila wielołopatkowy silnik pneumatyczny przez element wlotowy. Przedostaje się do pierwszej komory (C1) i wytwarza w niej ciśnienie. Na każdą ze ścianek komory kompresyjnej działa siła proporcjonalna do ich pola. Powierzchnie ograniczone łopatkami (P1) i (P2) mają różne pola, przez co oddziałują na nie różne siły. Objętość komory C1 wzrasta, a znajdujące się wewnątrz powietrze zostaje uwalniane. Pod ciśnieniem jest teraz komora C2. Ten sam proces jest powtarzany, co pozwala na stałe obracanie się wirnika. Po obrocie wirnika komora C1 znajdować się będzie w pozycji wydechowej uwalniając powietrze na zewnątrz silnika pneumatycznego. Przez zmianę położenia elementu wlotowego realizowany może być obrót w lewo lub prawo. Kierunek obrotu wielołopatkowego silnika pneumatycznego MODEC definiowany jest patrząc od tyłu silnika. Zmiana kierunku obrotu (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) osiągana jest przez zmianę punktu wlotowego na inny. Prędkość wirnika dla ciśnienia 6 bar wynosi około 10 000 obr./min. Na dostosowanie charakterystyki silnika pneumatycznego do danego zastosowania pozwala przekładnia planetarna. Dzięki różnym kombinacjom i typom przekładni wielołopatkowy silnik pneumatyczny MODEC może zaoferować szeroki zakres prędkości i momentów. Możliwa jest budowa silnika o kilku poziomach redukcji, od 1 do 5, w zależności od zakresu silnika. W niektórych zastosowaniach z użyciem pierścienia sprzęgającego możliwe jest zmontowanie małego silnika pneumatycznego z reduktorem o większym zakresie. Pozwala to na uzyskanie dużego momentu w bardzo małej przestrzeni. Dla pewnych zastosowań konieczne jest wykorzystanie systemu ograniczenia momentu, aby nie przekroczyć granicy wytrzymałości wału zdawczego.

Pobierz katalog silników pneumatycznych (napędów pneumatycznych)


Pobierz katalog silników pneumatycznych MODEC
Pobierz katalog kluczy pneumatycznych MODEC
Pobierz katalog gwinciarek pneumatycznych MODEC