Silniki pneumatyczne

Oferujemy szeroką gamę silników pneumatycznych o mocach od 40W do 3000W.
Poczynając od modeli 400W oferowane są równolegle silniki pneumatyczne z przekładnią kątową.
Nasze silniki pneumatyczne oferowane są z różnymi typami mocowań standardowych oraz w wykonaniach specjalnych.
Oprócz tradycyjnych silników pneumatycznych oferujemy również klucze pneumatyczne oraz gwinciarki pneumatyczne w tym modele wysięgnikowe.

budowa

Zasada działania silnika pneumatycznego

(napędu pneumatycznego)

budowa Sprężone powietrze (4 do 6 bar) zasila wielołopatkowy silnik pneumatyczny przez element wlotowy.
Przedostaje się do pierwszej komory (C1) i wytwarza w niej ciśnienie. Na każdą ze ścianek komory kompresyjnej działa siła proporcjonalna do ich pola.
Powierzchnie ograniczone łopatkami (P1) i (P2) mają różne pola, przez co oddziałują na nie różne siły.
Objętość komory C1 wzrasta, a znajdujące się wewnątrz powietrze zostaje uwalniane.
Pod ciśnieniem jest teraz komora C2. Ten sam proces jest powtarzany, co pozwala na stałe obracanie się wirnika.
Po obrocie wirnika komora C1 znajdować się będzie w pozycji wydechowej uwalniając powietrze na zewnątrz silnika pneumatycznego.
Przez zmianę położenia elementu wlotowego realizowany może być obrót w lewo lub prawo.
Kierunek obrotu wielołopatkowego silnika pneumatycznego MODEC definiowany jest patrząc od tyłu silnika.
Zmiana kierunku obrotu (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) osiągana jest przez zmianę punktu wlotowego na inny.
Prędkość wirnika dla ciśnienia 6 bar wynosi około 10 000 obr./min. Na dostosowanie charakterystyki silnika pneumatycznego do danego zastosowania pozwala przekładnia planetarna.
Dzięki różnym kombinacjom i typom przekładni wielołopatkowy silnik pneumatyczny MODEC może zaoferować szeroki zakres prędkości i momentów.
Możliwa jest budowa silnika o kilku poziomach redukcji, od 1 do 5, w zależności od zakresu silnika. W niektórych zastosowaniach z użyciem pierścienia sprzęgającego możliwe jest zmontowanie małego silnika pneumatycznego z reduktorem o większym zakresie.
Pozwala to na uzyskanie dużego momentu w bardzo małej przestrzeni.
Dla pewnych zastosowań konieczne jest wykorzystanie systemu ograniczenia momentu, aby nie przekroczyć granicy wytrzymałości wału zdawczego.

silnik 40W - 150 W
Silnik pneumatyczny 40W - 150W

Pobierz katalog

silnik 250W - 630W
Silnik pneumatyczny 250W - 630W

Pobierz katalog

silnik 400W - 800W
Silnik pneumatyczny 400W - 800W

Pobierz katalog

silnik 800W - 1700W
Silnik pneumatyczny 800W - 1700 W

Pobierz katalog

zakrętka pneumatyczna 40W - 150W
Zakrętki pneumatyczne 40W - 150W

Pobierz katalog

zakrętka pneumatyczna 250W - 6500W
Zakrętki pneumatyczne 250W - 650W

Pobierz katalog

zakrętka pneumatyczna 800W - 1700W
Zakrętki pneumatyczne 800W - 1700W

Pobierz katalog

zakrętka pneumatyczna 1800W - 3000W
Zakrętki pneumatyczne 1800W - 3000W

Pobierz katalog

Kontakt

Zalco Sp. z.o.o

ul. Bażancia 43
tel: 22 894 55 00
fax: (22) 644 65 52
kom: 601 384 666

zamówienia: zamowienia@zalco.pl
zapytania: zapytania@zalco.pl
serwis: serwis@zalco.pl

NIP: 5213261661
Regon: 015570651

Numer konta [PLN]: Pekao S.A. 48 1240 1109 1111 0010 0072 8835